Ogłoszenia duszpasterskie
Wspólnoty i grupy parafialne
Historia parafii Psie Pole
Fotokronika z życia parafii
Gazetka parafialna - Żyć wiarą
Kontakt z parafią…
Dobre strony
Wspólnoty
Liturgiczna Służba Ołtarza
« Powrót do działu Wspólnoty

Liturgiczna Służba - ma wielkie i ważne zadanie do spełnienia w liturgii Kościoła. Ostatni Sobór wyraźnie mówi: ''Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie scholi spełniają także funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z taką szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego''.Opiekunem ministrantów, od 2020 roku, jest ks. Bartłomiej.
Posługę ministrancką podejmują także mężczyźni i starsi młodzieńcy.

Spotkania ministrantów: lektorzy - w piątek o godz.19.00, ministranci młodsi i kandydaci - w sobotę o godz. 9.00.

Każdy ministrant w swoim posługiwaniu musi przejść kilka etapów formacji: Pierwszym etapem jest okres KANDYDATURY. Nabór chłopców do grona kandydatów rozpoczyna się głównie wraz z nowym rokiem szkolnym, a więc początku września. Serdecznie wszystkich chłopców zapraszamy, by swoją młodość przeżywali z Jezusem przy Jego Ołtarzu. Kolejnym zasadniczym etapem formacji jest okres ministrantury, czyli czas pełnienia posługi ministranta, podzielony na poszczególne lata formacji, połączone z dopuszczeniem do kolejnych stopni i posług liturgicznych, takich jak: MINISTRANT ¦WIATŁA, MINISTRANT KSIĘGI, MINISTRANT OŁTARZA. Do następnej posługi, Ministranta Słowa Bożego, czyli LEKTORA, PSAŁTERZYSTY LUB CEREMONIARZA, mogą być dopuszczeni starsi ministranci (z gimnazjum i szkoły średniej).Oprócz Służby w niedzielę i w dni powszednie poszczególne grupy ministrantów uczestniczą w godzinach liturgicznych, a także biorą udział w Kursach lektorskich i ceremoniarskich, aby posiadać znajomość i umiejętność pełnienia poszczególnych posług ministranckich, dobrą znajomość obrzędów Mszy św. i mieć odpowiednią postawę religijno-moralną.
Do góry