Ogłoszenia duszpasterskie
Wspólnoty i grupy parafialne
Historia parafii Psie Pole
Fotokronika z życia parafii
Gazetka parafialna - Żyć wiarą
Kontakt z parafią…
Dobre strony
Wspólnoty
Ruch Światło-Życie (Oaza)
« Powrót do działu Wspólnoty

Ruch Światło-Życie - jest jednym z ruchów odnowy Kościoła, który gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Ruch ma na celu uformować dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnotę wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-dzoe (gr).

Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 r. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą ''Ruch oazowy", ''Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), kandydat na ołtarze. Obecnie moderatorem generalnym jest ks. Marek Sędek.

Duchowość członków Ruchu Światło-Życie wyraża się w ciągłym pogłębianiu osobistej relacji do Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jest to relacja miłości - całkowitego oddania się Jemu w wierze i posłuszeństwie na wzór Niepokalanej. Mocy do takiego osobowego oddania się udziela każdemu Duch Święty. Osobisty związek z Jezusem nawiązuje się i pogłębia przez stały kontakt ze Słowem Bożym, które staje się słowem życia dzięki codziennej modlitwie indywidualnej i wspólnej. Źródłem pełni życia chrześcijańskiego, a zarazem jego szczytem, jest liturgia, zwłaszcza eucharystyczna. Uczestnicy Ruchu są wezwani do dawania świadectwa Jezusowi Chrystusowi słowem i życiem. Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:

- zasada ''światło-życie", uczymy się światło słowa Bożego zamieniać w życie (słowo życia);
- oaza rekolekcyjna. organizowane są wyjazdy 4-dniowe w zimie i 15 dniowe latem.

- mała grupa formacyjna - w parafii.
- udział w Eucharystii: niedzielna służba liturgiczna w parafii i dla parafii.
- udział w rejonowych Dniach Wspólnoty i Oazach Modlitwy.

                   A K T U A L N O Ś C I  :

Obecnie w naszej parafii do "Domowego Koœcioła" należy pięć rodzin (w różnych kręgach). Grupy młodzieżowej niestety obecnie nie ma. Zachęcamy do zapoznania się z ideą Ruchu światło-Życie (ze strony internetowej!), oraz do zaangażowania się w to dzieło. Ks. Proboszcz.

....

....

....

....
Do góry