Ogłoszenia duszpasterskie
Wspólnoty i grupy parafialne
Historia parafii Psie Pole
Fotokronika z życia parafii
Gazetka parafialna - Żyć wiarą
Kontakt z parafią…
Dobre strony
Wspólnoty
Rada Parafialna
« Powrót do działu Wspólnoty
Radę Parafialną, oprócz księdza proboszcza i wikariusza, tworzą przedstawicielka zgromadzenia zakonnego i katechetów, a także przedstawiciele poszczególnych grup i wspólnot, oraz inni zaangażowani parafianie.

Rada obejmuje swoją troską nie tylko materialne zabezpieczenie obiektów parafialnych, ale głównie zabiega o wzrost życia religijnego w rodzinach, wśród młodzieży i osób obojętnych religijnie. Ma ona głos doradczy w sprawach gospodarczych, duszpasterskich i charytatywnych.

W naszej parafii, formalnie Rada została powołana przez księdza proboszcza i zatwierdzona przez Księdza Biskupa, dopiero w roku 2004 - nieoficjalnie funkcjonowała przez wiele lat. W skład Rady wtedy weszli przedstawiciele poszczególnych grup: katechetów, zespółu charytatywnego, oazy młodzieżowej i dorosłych, żywego różańca, asysty liturgicznej mężczyzn, lektorów i scholi . Spotkania Rady odbywały się co dwa-trzy miesiące i miały charakter organizacyjno-formacyjny.
Z urzędu przewodniczącym Rady jest proboszcz. Natomiast zastępcą przewodniczącego Rady, od 2004 r. był pan Jan Krawczyk. W 2008 r. skład Rady się zmiejszył do 18 członków, a drugim przewodniczącym Rady, był pan Krzysztof Mikos.
Ponieważ kadencja tej Rady wygasła, pod koniec roku rok 2015, została powołana nowa. Jest obecnie 17 członków Rady Parafialnej, a przewodniczącym jest pan Tomasz Szczepura.