Wspólnoty
Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec - łączy tych, którzy pragną swoją modlitwą wspierać cały Kościół. Około 160 osób, tworzących 8 róż różańcowych (w tym jedna męska), codziennie rozważa przynajmniej jedną dziesiątkę różańcową i czuwa na modlitwie za innych (apostolstwo modlitwy). Członkowie ŻR co miesiąc, (w pierwszą niedzielę miesiąca) majš odprawę - zmianę tajemnic różańcowych, o godz.8.00. A dwa razy do roku odbywają się spotkania świąteczne przy stole.

Wspólnotami różańcowymi kierują zelatorzy: Maria Bugajska, Małgorzata Grobelna, Apolonia Komar, Maria Kowalczyk, Jerzy Kowalczyk, Maria Raszowska, Krystyna Śliwka, Maria Stępień, .

Modlitwa różańcowa jest skuteczna i jakże potrzebna dzisiejszemu światu.
Ogłoszenia duszpasterskie
Wspólnoty i grupy parafialne
Historia parafii Psie Pole
Fotokronika z Ĺźycia parafii
Gazetka parafialna - Żyć wiarą
Kontakt z parafią
Dobre strony